3,000,000 VND thưởng thắng cược liên tiếp tại 188Bet

Thời gian khuyến mãi còn 12 ngày 23 giờ 50 phút 25 giâyĐăng ký ngay

Tham gia và nhận thưởng lên đến 3,000,000 VND ngay hôm nay với kết quả thắng cược Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger liên tiếp tại Casino Trực Tuyến. Chỉ có tại 188bet!

3000000 vnd thuong thang cuoc lien tiep tai 188bet

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Khuyến mãi diễn ra từ ngày 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59 (GMT+7);
 2. Đạt tối thiểu sáu (6) cược thắng liên tiếp (tối thiểu 350,000 VND hoặc 18 USD một cược) tại cùng một bàn chơi Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger tại một sảnh sòng bàitrực tuyến 188bet bất kỳ (không bao gồm Dragon Tiger tại Sảnh Đại),
 3. Tiền thưởng tối đa lên đến 3,000,000 VND hoặc 130 USD, như bảng bên dưới:
Tiền Cược Tối Thiểu
Cho 1 Cược
Số Cược Thắng
Liên Tiếp
Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền
350,000 VND hoặc
18 USD
Sáu (6) 650,000 VND hoặc 28 USD 1 lần tại sản phẩm 188BET
Tám (8) 1,300,000 VND hoặc 56 USD
Từ 10 trở lên 3,000,000 VND hoặc 130 USD
 1. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư trước 10:59 AM (GMT+7) ngày 04/01/2024;
 2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận một lần Tiền Thưởng cho mỗi  Cược Hợp Lệ và một lần Tiền Thưởng trong một Ngày Khuyến Mãi;
 3. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được thư yêu cầu nhận thưởng hợp lệ;
 4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. 3,000,000 VND Thưởng Thắng Cược Liên Tiếp Mỗi Ngày (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59 (23:59 GMT+8)
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các ngày khuyến mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM ngày tiếp theo (GMT+7) (“Ngày Khuyến Mãi”).
 3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  • Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  • Xác nhận thành công email đăng ký tài khoản 188BET trước và/hoặc trong Thời Gian Khuyến Mãi,
  • Đặt thành công ít nhất 1 cược đơn với số tiền từ 350,000 VND hoặc 18 USD tại bàn chơi Bacarrat, Blackjack hoặc Dragon Tiger trong một sảnh Casino Trực Tuyến bất kỳ (không bao gồm Dragon Tiger tại Sảnh Đại) (“Bàn Chơi Hợp Lệ”) trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
  • Chỉ cược có kết quả thắng (không bao gồm loại cược Lớn/Nhỏ tại Bacarrat) đặt tại Bàn Chơi Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược thua, cược hòa/hủy và cược đặt đồng thời hai (2) cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ,
  • Trường hợp cược có kết quả “Hòa”, hoặc “Hủy”, hoặc thành viên đặt cược cho loại cược Lớn/Nhỏ trong Baccarat, hoặc thành viên đặt cược 2 hoặc hơn 2 lựa chọn khác nhau trong một ván, hoặc ngừng đặt cược trong một ván, số cược thắng liên tiếp sẽ được tính lại từ đầu.
  • Đạt tối thiểu sáu (6) cược thắng liên tiếp tại cùng một Bàn Chơi Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi. Kết quả thắng liên liếp phải có mã cược liên tiếp, ví dụ: 231214-b01-03-05, 231214-b01-03-06, 231214-b01-03-07….)
 4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) tương ứng với số cược thắng liên tiếp như bảng bên dưới:
Tiền Cược Tối Thiểu Cho 1 Cược Số Cược Thắng Liên Tiếp Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền
350,000 VND hoặc 18 USD Sáu (6) 650,000 VND hoặc 28 USD 1 lần tại sản phẩm 188BET
Tám (8) 1,300,000 VND hoặc 56 USD
Từ 10 trở lên 3,000,000 VND hoặc 130 USD
 1. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư của 188BET tại mục ‘Tin Nhắn’ góc trên bên phải màn hình 188BET sau khi đăng nhập trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:
  • Tiêu đề thư: LCSN-0913-VN
  • Nội dung thư: Mã thắng cược đầu tiên, Ngày Giờ cược và Tên sảnh Casino Trực Tuyến. Ví dụ: 231214-b01-03-05, 14/12/2023 02:30:42, Sảnh Đại.
 2. Theo mục đích Khuyến Mãi, cược thắng liên tiếp sẽ không có giá trị nếu thành viên hợp lệ không gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước ngày 04/01/2024 10:59 AM (GMT+7).
 3. Mỗi thành viên hợp lệ chỉ được nhận tiền thưởng với một lần thắng cược liên tiếp trong một Ngày Khuyến Mãi. Trường hợp thành viên hợp lệ tham gia nhận tiền thưởng với nhiều hơn một lần thắng cược liên tiếp trong một Ngày Khuyến Mãi, tiền thưởng được sẽ được cập nhật dựa trên yêu cầu khuyến mãi của thư đầu tiên 188BET nhận được từ thành viên hợp lệ.
 4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ như quy định tại điều 6. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định khi được yêu cầu.
 5. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
 6. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 7. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 8. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung.

Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Link mới nhất